com.mysql.jdbc.CommunicationsException: Communications link failure due to underlying exception: ** BEGIN NESTED EXCEPTION ** java.io.EOFException STACKTRACE: java.io.EOFException at com.mysql.jdbc.MysqlIO.readFully(MysqlIO.java:1934) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.reuseAndReadPacket(MysqlIO.java:2380) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:2909) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:1600) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:1695) at com.mysql.jdbc.Connection.execSQL(Connection.java:2998) at com.mysql.jdbc.Connection.execSQL(Connection.java:2927) at com.mysql.jdbc.Statement.executeQuery(Statement.java:956) at org.apache.jsp.index_jsp._jspService(index_jsp.java:360) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:374) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:342) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:267) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293) at org.apache.jk.server.JkCoyoteHandler.invoke(JkCoyoteHandler.java:190) at org.apache.jk.common.HandlerRequest.invoke(HandlerRequest.java:291) at org.apache.jk.common.ChannelSocket.invoke(ChannelSocket.java:769) at org.apache.jk.common.ChannelSocket.processConnection(ChannelSocket.java:698) at org.apache.jk.common.ChannelSocket$SocketConnection.runIt(ChannelSocket.java:891) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:690) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619) ** END NESTED EXCEPTION ** Last packet sent to the server was 0 ms ago.

Link URL :

Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? ?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo    |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật    |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com
Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es
French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn